…aneb jak působí absence komentářů na citlivější povahy. Škoda.